Vid flytt

Uppsägning av lägenhet ska ske skriftligt. Uppsägningstiden är innevarande månad + tre kalendermånader. Städning Innan överlämnandet av nycklar gör fastighetsskötaren en kontroll av städningen i både lägenhet och förrådsutrymmen. Saknas någon nyckel debiteras du för...