Här finns bilder på de olika lägenhetstyperna. Ritningarna över lägenheterna är inte helt korrekta men ger ändå en bra bild över hur varje våningsplan är uppbyggt.

 

Översikt

Lägenhetstyp 1: Tvårumslägenhet 66 m² Lgh 1

Lägenhetstyp 2: Trerumslägenhet 82 m² Lgh 2

Lägenhetstyp 3: Trerumslägenhet 82 m² Lgh 3

Lägenhetstyp 4: Trerumslägenhet 84 m² Lgh 4