Uppsägning av lägenhet

ska ske skriftligt. Uppsägningstiden är innevarande månad + tre kalendermånader.

Städning

Innan överlämnandet av nycklar gör fastighetsskötaren en kontroll av städningen i både lägenhet och förrådsutrymmen. Saknas någon nyckel debiteras du för tillverkning av låskolv och nya nycklar. Kom ihåg att återlämna ev. fjärrkontroll till garaget, att göra adressändring och säga upp elabonnemang.

För att förenkla vid flytten finns här Städtips inför flytt