Vid brand

Om det brinner Om det skulle börja brinna i din lägenhet lämnar du bostaden, stänger dörren och använder nödutgången (trappan), inte hissen. Är branden i trapphuset ska du av säkerhetsskäl stanna i lägenheten och invänta hjälp utifrån. I varje lägenhet ska det finnas...